INERTA 271

  • Korrosion beskyttende
  • Slidstærk
  • Topcoat
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
  • DTM metalmaling

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 80 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 200 g/l
Pot-life 1,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:24 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: INERTA 271 HARDENER
Tonesystem Teknotint