Pitkäkestoinen ja luotettava suoja GAZPROMIN rakenteille

Kaasu- ja öljyputkien suojapinnoitteen täytyy kestää ankaria luonnonolosuhteita ja sen on oltava maalattavissa sekä työmailla että rakennuskohteissa.

Gazprom julkaisi vuonna 2010 omat sertifiointivaatimuksensa korroosionestopinnoitteille. Gazpromin rekisterissä on tällä hetkellä noin 50 erilaista pinnoitejärjestelmää. Sertifiointeja on myönnetty mm. alkydi-, akryyli- ja vinyylimaaleille, mutta suurin osa sertifioinnin saaneista järjestelmistä on epoksi-polyuretaanijärjestelmiä.

Teknos on sertifioinut eri käyttötarkoituksia varten kaksi pinnoitejärjestelmää: nopeasti kuivuvan alkydijärjestelmän sekä erittäin kestävän epoksi-polyuretaanijärjestelmän.

Alkydijärjestelmä

TEKNOLAC PRIMER 0168-100 1x60 µm
TEKNOLAC COMBI 50 1 x 60 µm
Kokonaiskuivakalvonpaksuus 120 µm

Yksikomponenttiset alkydimaalit ovat helppokäyttöisiä, eikä seossuhdevirheitä voi luonnollisestikaan syntyä. Lisäksi niitä voidaan käyttää sekä lämpimissä että viileissä olosuhteissa.

Esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä maalatun kohteen lämpötila nousee usein jopa yli 40 asteeseen. Näin korkea lämpötila lyhentää merkittävästi kaksikomponenttimaalin seoksen käyttöaikaa. Sekä pohja- että pintamaali ovat tiksotrooppisia, minkä ansiosta maalaaminen sujuu helposti ja valumia ei synny.

Epoksi-polyuretaanijärjestelmä

INERTA MASTIC MIOX 1 x 100 µm
TEKNODUR 0050 1 x 60 µm
Kokonaiskuivakalvonpaksuus 160 µm

INERTA MASTIC MIOXin ja TEKNODUR 0050:n muodostama epoksi-polyuretaanijärjestelmä täyttää kaikki Gazpromin sertifiointijärjestelmän vaatimukset. Pinnoitteen odotettu käyttöikä on yli 15 vuotta. Tämä on mahdollista maalien erikoisominaisuuksien ansiosta.

INERTA MASTIC MIOX on epoksihartsiin perustuva pohjamaali. Koostumuksensa ansiosta maali tunkeutuu pinnan epätasaisuuksien ja hyvin kiinni olevan ruostekerroksen läpi. Se eristää metallipinnan tehokkaasti ja tarttuu siihen kiinni erinomaisesti. Maalin sisältämä hiutalemainen rautakiillepigmentti parantaa entisestään maalin tiiviyttä. Materiaalia voi maalata helposti korkeapaineruiskulla sekä pienellä ohennuksella myös perinteisellä hajotusilmaruiskutuksella. Materiaalia voi käyttää monissa erilaisissa lämpötiloissa. Alhaisessa lämpötilassa (-5 °C asti) täytyy käyttää WINTER -erikoiskovettajaa.

TEKNODUR 0050 -polyuretaanipintamaali on erittäin säänkestävä, värisävynsä ja kiiltonsa säilyttävä sekä hyvin peittävä. Se kuivuu nopeasti ja mahdollistaa käytön kylmissäkin olosuhteissa vakiokovettajan kanssa. Kun pinta on kuivunut kosketuskuivaksi, kosteus ei enää merkittävästi vaikuta maalikalvon ulkonäköön. Materiaalia voi maalata sekä korkeapaineruiskulla että hajotusilmaruiskutuksella.

 

Maalaus- ja kuivumisolosuhteiden vaikutus

Maalien käytössä on useita käytännön hankaluuksia. Kuumat ja kylmät lämpötilat sekä suuri kosteus ovat niistä hyviä esimerkkejä. Kuumat lämpötilat voivat aiheuttaa esimerkiksi kuivaruiskutusta, huokoisuutta ja appelsiinipintaa sekä lyhentää kaksikomponenttisten maalien seoksen käyttöaikaa. 

Ongelmia voi yrittää ratkaista lisäämällä maaliin ohennetta tai tekemällä maalaustyöt viileämpään aikaan päivästä. Kylmissä lämpötiloissa maalien viskositeetti kasvaa merkittävästi, mikä vaikeuttaa ruiskutusta. Myös kuivumisaika pitenee, jolloin pinnoite on alttiina ulkoisille tekijöille pidempään. Tämä myös hidastaa maalaustöiden etenemistä.

Gazprom

Erityisen salakavalaa kylmissä lämpötiloissa on kuitenkin mahdollinen suuri kosteus, joka johtaa jään ja huurteen muodostumiseen maalattaville pinnoille ja maalipintaan sekä heikentää maalin ominaisuuksia. Suurin sallittu kosteusprosentti maalaushetkellä ja pinnoitteen kuivumisen aikana on yleensä määritetty maalin tuoteselosteessa. Suhteellisen kosteuden mittaaminen kylmissä lämpötiloissa on kuitenkin hieman haastavaa, joten asiaan on syytä perehtyä tarkemmin.

Suhteellinen ilmankosteus ilmoitetaan vesihöyryn osapaineen ja kyllästysosapaineen suhteena tietyssä lämpötilassa ja ilmanpaineessa. Se ilmoitetaan prosentteina. Kyllästysosapaineen määritelmä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen kylmissä, alle 0 asteen lämpötiloissa. Vesihöyry voi kyllästyä yli tasaisen jääpinnan tai tasaisen vesipinnan suhteen. Jälkimmäisessä tilanteessa vettä voi olla nestemäisessä muodossa alijäähtyneenä jopa 50 pakkasasteen lämpötilassa. Ilmiön voi havata esimerkiksi, kun muovipullon alijäähtynyt, puhdas vesi muuttuu jääksi muutamassa sekunnissa pienen iskun jälkeen. Samanlainen ilmiö esiintyy myös luonnossa silloin tällöin: sitä kutsutaan "jäätäväksi sateeksi".

Teknos tarjoaa sertifioidun järjestelmän, joka mahdollistaa työskentelyn kaikissa kohtuullisissa sääoloissa ja joka takaa erinomaisen pinnanlaadun ja pitkän käyttöiän.

On syytä huomioida, että vuoteen 2005 voimassa olleesta 2005 GOST 8.221-76 "SSM. Humidity measurement and hygrometry. Terms and definitions" -julkaisusta puuttuvat käsitteet huurre ja jää vaihtoehtoina käsitteille vesi ja kaste. Tämä on aiheuttanut paljon hämmennystä, sillä käytännössä suhteellisen kosteuden ja kastepisteen käsitteiden alla käytettiin usein suhteellista kosteutta veteen ja jäähän suhteutettuna sekä kastepisteen ja huurrepisteen käsitteitä sekaisin.

On edelleen vaikea ymmärtää, mitkä yksiköt ilmaisevat kosteusarvoja kylmissä lämpötiloissa ennen vuotta 2005 julkaistuissa säädöksissä. Vaikka uusi RIS 75-2004 "SSM, Substances humidity measurement; Terms and definitions -julkaisu selkeyttikin suhteellisen kosteuden määritelmää, on käytäntöihin liittyviä avoimia kysymyksiä edelleen olemassa.

Gazprom

On tärkeää ymmärtää, että kylmissä lämpötiloissa höyrypaine veteen suhteutettuna on suurempi kuin höyrypaine jäähän suhteutettuna. Siksi mikä tahansa kiteytymispiste (esimerkiksi jää tai pöly) ja pinnan epätasaisuudet aiheuttavat huurteen muodostumista ilmasta.

Yleensä kosteutta mittaavat laitteet, mukaan lukien sähköiset laitteet, mittaavat suhteellisen ilmankosteuden veteen suhteutettuna. Jotta saamme suhteellisen kosteuden arvon jäähän suhteutettuna, lukemat täytyy kuitenkin kertoa tietyllä kertoimella. Mitä alhaisempi lämpötila, sitä suurempi tämä kerroin on. Kymmenessä pakkasasteessa ero on noin 10 %.

Kokemuksemme perusteella materiaalin levitys ja kuivatus alle 10 pakkasasteen lämpötiloissa on haasteellista ja riski epäonnistumiseen voi kasvaa merkittävästi. Tällaisissa tapauksissa maalaustyöt täytyy tehdä suojatuissa tiloissa, joissa päästään haluttuun lämpötilaan.

Teknoksen suojamaaliyhdistelmiä on käytetty öljysäiliöiden ulkopintojen sekä monien erilaisten laitteiden kuten venttiilien suojaamiseen menestyksekkäästi jo vuosikymmeniä.

Teknos tarjoaa kaasuinfrastruktuurien suojaamiseen sertifioidun järjestelmän, joka mahdollistaa työskentelyn kaikissa kohtuullisissa sääoloissa ja joka tarjoaa erinomaisen pinnanlaadun sekä pitkän käyttöiän. Lisäksi Teknos tarjoaa monipuolista asiantuntemusta ja osaamista.