TEKNOCOAT AQUA 2570-02

  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 29 mahu%
Tahke aine kogumass ca 530 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 30 g/l
Läige Poolmatt