TEKNOCOAT AQUA 2570-02

  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 29 %
Vikttorhalt ca. 530 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 30 g/l
Glans Halvmatt