TEKNOCOAT AQUA 2570-02

  • Premaz
Suha snov cca. 29 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 530 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 30 g/l
Sijaj Polmat