TEKNOCOAT AQUA 2570-02

  • Warstwa nawierzchniowa
Zawartość substancji stałych abt. 29 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 530 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 30 g/l
Połysk Półmat