EKORA 3

Kruntvärv

  • Vesialuseline

Täismatt dispersioonvärv sisetöödeks.

Värvi kasutatakse sisetöödel krundina seintel ja lagedel eluruumides, kontorites, lao- ja tööruumides. Sobib ka pinnavärviks lagedele ja galvaniseeritud ventilatsioonitorudele kuivades sisetingimustes. EKORA 3 sobib betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele, puidule ja ehitusplaatpindadele.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Puitpindade oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 34 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,5 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pind kannatab kerget kulutust. Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 1198).
Pakendid 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid Nordic Ecolabel,M1 klassifikatsioon