WOODEX AQUA BASE PLUS

Træbeskyttelsesmiddel, der er godkendt i henhold til forskrifterne i Biocidforordningen 528/2012 (produkttype 8). Godkendelsesnr. UK-2013-0783-1-0001. WOODEX AQUA BASE PLUS er et brugsklart vandigt træbeskyttelsesmiddel til behandling af træoverflader inden overfladebehandlingen. WOODEX AQUA BASE PLUS er beregnet til gør-det-selv og professionel anvendelse mod misfarvning af træsvampe såsom blåsplint og skimmelsvampe og trænedbrydende svampe i brugsklasse 2 og 3 (EN 335). Kan anvendes på træ, der ikke er i direkte jordkontakt, eller kontinuerligt er udsat for vejr eller beskyttet mod vejr, men udsættes for befugtning. Ikke egnet til anvendelse på trækonstruktioner, der er i direkte jordkontakt eller permanent er i kontakt med fersk- eller saltvand.

Vinduer, udvendige døre, facadeklædninger, brædder og konstruktioner af træ, hegn, tagudhæng, carporte og lignende ubehandlede træoverflader udendørs. Træoverflader behandlet med WOODEX AQUA BASE PLUS skal slutbehandles så hurtigt som muligt, men tidligst 24 timer efter behandlingen.

Opbevaring

Opbevares i tætsluttende original emballage. Opbevares frostfrit.
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU VOC-direktivet.
Massefylde ca. 1 g/ml
Tørretid - støvtør efter 1-2 timer
Rengøring Vand og mild sæbe.
Emballage 1 l, 3 l, 10 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.