WOODEX AQUA BASE PLUS

Pohjustepuunsuoja

Biosidiasetuksen 528/2012 määräysten mukaisesti hyväksytty puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8). Lupanumero FI-2016-0005-7. WOODEX AQUA BASE PLUS on käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupintojen pohjustukseen ennen pintakäsittelyä. WOODEX AQUA BASE PLUS on tarkoitettu kuluttaja- ja ammattikäyttöön puun lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan käyttöluokissa 2 ja 3 (SFS-EN 335). WOODEX AQUA BASE PLUS:lla suojataan puuta, joka on jatkuvasti säälle alttiina tai on suojassa, mutta saattaa kastua satunnaisesti. WOODEX AQUA BASE PLUS ei sovellu käytettäväksi puuosiin, jotka ovat kosketuksissa maaperän kanssa tai ovat jatkuvassa kosketuksessa makean tai suolaisen veden kanssa. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 131.

Ikkunankarmit, ulko-ovet, ulkoverhoilu, lautarakenteet, aidat, räystäänaluset, autokatokset yms. käsittelemättömät puupinnat ulkotiloissa. WOODEX AQUA BASE PLUS:lla pohjustettu puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian, mutta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

Käsittelyohje

WOODEX AQUA BASE PLUS käytetään ohentamattomana. Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. WOODEX AQUA BASE PLUS levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Käsitelty puutavara on varastoitava katetussa tilassa, jossa on talteenottojärjestelmä, tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Kun käsittely tapahtuu rakennuspaikalla, älä saastuta maaperää ja pintavesiä tuotteella. Käsittele tuotetta ja kuivata äskettäin käsitelty puu paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säälle altistuva puu on pintakäsiteltävä tarkoitukseen soveltuvalla tuotteella. Pintakäsittelyssä noudatetaan käytettävän tuotteen käyttöohjeita. Pintakäsittely on tehtävä ennen kuin puupinta joutuu sateelle alttiiksi. Pintamaali ei saa sisältää sienten torjuntaan tarkoitettua triatsolia. Teknos Oy:n ammattilais- ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut ulkomaalit eivät sisällä triatsolia. Kaikkia Teknoksen valmistamia ulkokäyttöön tarkoitettua pohja- ja pintamaaleja voidaan käyttää triatsolia sisältävien pohjustepuunsuojien päällemaalaukseen.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Puun kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käsittelyä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä. Huomioi tuotteen tavallista nopeampi kuivuminen helteellä ja tuulisella säällä.

Varastointi

Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa. Ei saa jäätyä.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Tiheys n. 1 g/ml
Pölykuiva 1–2 tunnin kuluttua
Välineiden pesu Vesi ja mieto saippua
Pakkauskoot 1 L, 3 L, 10 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.