TEKNOSPRO KATTO

TEKNOSPRO LOFT (KATTO/TAK), Loftsmaling

  • Vandbaseret

Produktet er klassificeret i gruppe M1 i Emission Klassificering af byggematerialer.

TEKNOSPRO 10 kan påføres på beton, puds, spartel, tegl og forskellige bygningsplader. Kan også anvendes til at overmale gamle alkyd- og dispersionsmalinger.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 36 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,5 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand.
Vaskbarhed og slidstyrke Den malede overflade tåler let slid. Våd afvaskning, klasse 2 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Hvid: 2,7 l, 9 l, 18 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.