TEKNOSPRO KATTO

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 36 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,5 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,«Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.