TEKNOSPRO BREPLASTA PIKASILOTE

  • Vandbaseret
Tørstof ca. 62 % volumen
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,9 g/ml
Partikelstørrelse 0,03
Godkendelser og certifikater CE-mærkning