TEKNOSPRO BREPLASTA PIKASILOTE

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 62 % by volume
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Densitet abt. 1,9 g/ml
Partikkel størrelse 0,03
Godkjennelser og sertifikater CE-merking