TEKNOSPRO BREPLASTA PIKASILOTE

Suha snov cca. 62 % na volumen
Debelina filma 0 - 2 mm
Gostota cca. 1,9 g/ml
Pakiranje 0,03
Dovoljenja & certifikati Oznaka CE