TEKNOSPRO 5

  • Vandbaseret

Alkyd-forstærket akryl-dispersionsmaling til tørre områder indendørs. Glans: helmat. Lav sideglans. Produktet er klassificeret i gruppe M1 i Emission Klassificering af byggematerialer.

Malingen anvendes indendørs på vægge og lofter, f.eks. i lejligheder og på kontorer. Er let at påføre og giver en glat og mat overflade med et attraktivt udseende. TEKNOSPRO 5 kan påføres på beton, puds, spartel, tegl og forskellige bygningsplader. Kan også anvendes til at overmale gamle alkyd og dispersionsmalinger.

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 38 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Vaskbarhed og slidstyrke Slidstyrken på den malede overflade er god. Den malede overflade kan vaskes. Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998). Holder til over 5.000 børstninger, SFS 3755
Emballage Base 1 og 3: 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.