TEKNOSPRO 5

Seinavärv

  • Vesialuseline

Alküüdiga tugevdatud akrülaatdispersioonvärv kuivadesse sisetingimustesse. Täismatt. Vähene küljepeegeldumine.

Kasutatakse siseseintel ja –lagedel, nt eluruumides ja kontorites. Kerge pinnale kanda, moodustab sileda mati ja atraktiivse pinna. TEKNOSPRO 5 sobib betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja erinevatele ehitusplaatpindadele. Sobib ka vanade alküüd- ja dispersioonvärvide ülevärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Krundi betoon-, krohv- pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad TEKNOSPRO POHJA kruntvärvi või TEKNOSPRO 5-ga. Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga. Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga. Sobivad airless-pihusti düüsid 0,017-0,021’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine ja täieliku tugevuse saavutamine võtab aega u 4 nädalat. Selle aja jooksul tuleb pinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda võib puhastada neutraalse puhastusvahendiga (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka leeliselist vahendit (pH 8-10). Pesuvahend ja mustus loputatakse maha puhta veega. Kasuta niisket pesulappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni. Järgige pesuvahendi kasutus- ja lahjendusjuhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 38 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist pesuvahendi ja sooja veega.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pind on hea kulumiskindlusega. Värvitud pinda võib pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 2,7 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp