TEKNOPUR 340 FR

Tørstof ca. 100 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1190 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 0 g/l
Pot-life 5 sec. (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. A: TEKNOPUR 340 FR HARDENER
Glans Blank
Godkendelser og certifikater CE-mærkning