TEKNOPUR 340 FR

Kuivainesisaldus ca 100 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1190 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 5 sec. (+23 °C)
Segamissuhe 1:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. A: TEKNOPUR 340 FR HARDENER
Läige Läikiv
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis