TEKNOFLOOR AQUA PRO

  • Vandbaseret
  • 1-komponent

TEKNOFLOOR AQUA PRO er en akrylbaseret betongulvmaling til indendørs anvendelse

Velegnet til maling af nye beton- og trægulve samt gulvbelægninger (inklusive visse pumpbare masser). Også til beton og træ, der tidligere er malet med alkyd-, uretanalkydeller akrylmaling: gulve, trapper osv. i tørre rum indendørs i f.eks. værelser, kældre, gange, opbevaringsrum og beskyttelsesrum.

Forbehandling

NYE BETONGULVE: Ny beton skal være mindst 4 uger gammel og være godt hærdet så alt vandet fra støbningen er bundet og overfladen tør. Betonens fugtindhold må ikke overstige 97 % relative luftfugtighed eller 4 vægt-% (by 54/BLY 12). Fjern cementhud fra stålglittet beton ved overfladefladeslibning eller ætsning. Overfladeslibning er den bedste metode til at fjerne cementhud. Sprøde og porøse overflader slibes ned til der kommer et hårdt ballastlag. Cementstøvet fjernes efter slibning. Ætsning anvendes hvis slibning ikke er mulig. Ætsning foretages med RENSA ETCHNING. Efter ætsning skylles gulvet med vand og lad det tørre. Vend TEKNISK DATABLAD 0021 Side 2 af 3 Forbehandling (fortsat) PUMPBARE NIVELLERINGSLAG: Egnetheden af gulvbelægningen som et underlag, der kan males, skal bekræftes af producenten (fx. webervetonit 110 Fine og webervetonit 120 Reno er belægninger som kan males). Følg de tørre- og hærdetider, der er gives af producenten af nivelleringslag. Overfladen rengøres for støv, snavs og andre urenheder. Overfladen behøver ikke at gøres ru eller slibes, medmindre producenten af nivelleringslaget kræver det. GAMLE BETONGULVE: Fedtede, olierede eller på anden måde snavsede gulve rengøres med RENSA SUPER grundrens. Umalede eller ekstremt snavsede betongulve kan også rengøres med et kraftigere emulgerende grundrengøringsmiddel eller ætsning. Afskallet, gammel maling og cementhud kan fjernes ved skrabning eller mekanisk slibning. Blanke og hårde overflader slibes matte og støvet fjernes. NYE TRÆGULVE: Ubehandlede træoverflader rengøres og/eller slibes jævne, om nødvendigt. Slibestøvet fjernes. GAMLE TRÆGULVE: Ubehandlede træoverflader rengøres og/eller slibes jævne, om nødvendigt. Slibestøvet fjernes. Fjern alle løstsiddende malingsrester ved skrabning eller maskinslibning. Vask tidligere malede overflader med RENSA SUPER grundrens. Blanke og hårde overflader slibes matte og støvet fjernes. SPARTLING OG UDGLATNING: Om nødvendigt spartles huller og uregelmæssigheder med TEKNOFLOOR-KOVAKITTI epoxy spartel eller en cementbaseret spartel, der passer til overfladens hårdhed. Træoverflader glattes med spartel beregnet til træ. Selvnivellerende gulvbelægning, de såkaldte pumpbare gulve, skal grundes før maling. Efter tørre- og hærdningsperioden angivet af gulvbelægningsproducenten, grundes gulvet med TEKNOSPRO BINDER PLUS støvbinder. TEKNOSPRO BINDER PLUS påføres med en gummispartel eller rulle. Påføringsmængden er ca. 0,1 l/m². Grunderen skal absorberes af gulvbelægningen og den må ikke danne pytter på gulvet. Umalede, rene, støvfrie og tørre cement- eller træoverflader grundes med TEKNOFLOOR AQUA PRO fortyndet 5-10 volumen-%. Rent vand anvendes til fortynding og produktet omrøres grundigt. Om nødvendigt slibes træoverflader efter at have tørret i 12 timer. Malingen skal ikke fortyndes når den anvendes som grunder på overflader behandlet med TEKNOSPRO BINDER PLUS.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Anvend airless dysestr. 0,015-0,019”. Om nødvendigt fortyndes malingen 5-10 volumen-% med vand. Rent vand anvendes til fortynding.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Tørretiden er kortere ved lav luftfugtighed og/eller over +21 °C. Påføring vil forløbe bedst, hvis luftfugtighed og/eller temperatur er lavere i arbejdsområdet. Ventilation efter påføring vil fremskynde tørring.

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit.
Tørstof ca. 31 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 1 time
Fortynder Vand
Rengøring Vand. Udstyret rengøres straks efter anvendelse med varmt vand og passende grundrengøringsmiddel.
Emballage Base 1: 9 l; Base 3: 9 l; T4017: 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater ,CE-mærkning