TEKNOFLOOR AQUA PRO

Lattiamaali

  • Vesiohenteinen
  • 1-komponenttinen

Vesiohenteinen akryylipohjainen betonilattiamaali sisäkäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 651. Kiiltoryhmä 3, puolikiiltävä. Rasitusluokan 03 ja 04 tilat.

Soveltuu uusien betoni- ja puulattioiden ja lattiatasoitteiden (myös eräät pumpattavat tasoitteet) maalaukseen sekä aiemmin alkydi-, uretaanialkydi- tai akrylaattimaaleilla maalatuille betoni- ja puupinnoille. Lattiat, portaat yms. betonipinnat kuivissa sisätiloissa. Asuinhuoneet, kellarit, käytävät, irtaimisto- ja muut varastotilat, väestönsuojat yms. tilat.

Maali kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään. Maali on CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen. Lisätietoja: katso sivu 3, "CE-MERKINTÄ".

Pinnan esikäsittely

UUSI BETONILATTIA: Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Betonin kosteus saa olla korkeintaan 97 % suhteellisena kosteutena tai 4 paino-% (by 54 / BLY 12). Teräshierretyn betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros mekaanisesti hiomalla tai sinkopuhdistamalla. Hauraat, jauhomaiset lattiapinnat hiotaan siten, että esille saadaan kova, kiviainespitoinen betonikerros. Hionnan jälkeen sementtipöly poistetaan. Jollei hiontaa voida tehdä, käytetään happopeittausta. Peittaus tehdään RENSA ETCHING peittausliuoksella. Peittauksen jälkeen lattia huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua. PUMPATTAVAT LATTIATASOITTEET (ns. Plaano-lattiat): Lattiatasoitteen soveltuvuus maalausalustaksi tulee varmistaa tasoitevalmistajalta (mm. webervetonit 110 Fine ja webervetonit 120 Reno ovat maalattavia tasoitteita). Tasoitevalmistajan ilmoittamia kuivumis- ja kovettumisaikoja tulee noudattaa. Tasoitepinta puhdistetaan pölystä, liasta ja muista epäpuhtauksista. Tasoitepinta hiotaan ja puhdistetaan hiontapölystä. Tasoitepintaa ei tarvitse karhentaa tai hioa, jollei tasoitevalmistaja sitä edellytä. VANHA BETONILATTIA: Rasvaiset, öljyiset tai muutoin likaiset lattiapinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Maalaamattoman tai erittäin likaisen betonilattian pesuun voidaan käyttää myös voimakkaampia emulsiopesuaineita sekä happopeittausta. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali ja/tai sementtiliima poistetaan kaapimalla tai koneellisella hionnalla. Kovat tai kiiltävät pinnat karhennetaan hiomalla ja hiontapöly poistetaan. UUSI PUULATTIA: Käsittelemätön puupinta puhdistetaan ja/tai tasoitetaan tarvittaessa hiomalla. Hiontapöly poistetaan. VANHA PUULATTIA: Käsittelemätön puupinta puhdistetaan ja/tai tasoitetaan tarvittaessa hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali poistetaan kaapimalla tai koneellisella hionnalla. Aiemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. TASOITUS ja SILOTUS: Betonilattioiden kolot ja halkeamat voidaan tarvittaessa tasoittaa TEKNOFLOOR Kovakitillä tai alustan kovuuteen soveltuvalla sementtipohjaisella tasoitteella. Puupintojen silottamiseen käytetään niille tarkoitettuja kittejä. Pohjustus: Itsesiliävät lattiatasoitteet, ns. pumpattavat plaano-lattiat tulee pohjustaa ennen maalausta. Tasoitevalmistajan ohjeen mukaisen kuivumis-/kovettumisajan jälkeen lattiapinta pohjustetaan TEKNOSPRO BINDER PLUS pölynsidonta-aineella. TEKNOSPRO BINDER PLUS levitetään lattialle kumilastalla tai telaamalla. Levitysmäärä on noin 0,1 l/m². Pohjusteen tulee imeytyä tasoitepintaan, eikä se saa muodostaa lammikoita lattialle.

Käsittelyohje

Pohjamaalaus: Maalaamaton, puhdas, pölytön ja kuiva betoni- tai puupinta pohjamaalataan 5 - 10 tilavuus-% ohennetulla TEKNOFLOOR AQUA PRO lattiamaalilla, joka sekoitetaan huolellisesti. Ohennukseen käytetään puhdasta vettä. Puupinnoilla tehdään tarvittaessa välihionta 12 h kuivumisajan jälkeen. Maalia ei ohenneta, kun pohjamaalataan TEKNOSPRO BINDER PLUS:lla pohjustettua pintaa. Maalaus: Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla yhteen tai kahteen kertaan. Korkeapaineruiskusuutin 0,015 - 0,019''. Maalia voidaan ohentaa vedellä 5 - 10 tilavuus-%, jos levitysominaisuuksia halutaan säätää, esim. lämpötilan ollessa korkea, ilmankosteuden erittäin matala, tms. Ohennukseen käytetään puhdasta vettä.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Alhainen kosteus ja/tai yli +21°C:n lämpötila nopeuttavat maalin kuivumista. Ilman kostuttaminen ja/tai lämpötilan laskeminen työtilassa helpottavat maalaustyön sujuvuutta. Maalauksen jälkeinen tuuletus nopeuttaa maalin kuivumista.

Pinnan hoito

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. viikon, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Lattialla voi kävellä ennen lopullista kovettumista, mutta raskaampaa kuormitusta tulee välttää. Maalipinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään harjaa, siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Voimakasta hiovaa harjausta tai hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 31 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Puolikiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Pölykuiva 1 tunnin kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk kuluttua
Ohenne Vesi
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella.
Pakkauskoot Perusmaali 1 ja perusmaali 3: 9 L. T4017: 9 L.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä,M1-luokitus