TEKNOFLOOR AQUA PRO

Põrandavärv

  • 1-komponentne
  • Vesialuseline

Vesilaluseline akrüülpõrandavärv sisetingimustesse.

Sobib uute betoonpõrandate ja põrandatasandussegudega (ka mõnede pumbatavate tasandussegudega) töödeldud põrandate värvimiseks., samuti eelnevalt alküüd-, uretaanalküüd- või akrülaatvärvidega värvitud betoonpindadele. Põrandad, trepid jms betoonpinnad kuivades siseruumides. Eluruumid, keldrid, koridorid, panipaigad, laoruumid, varjupaigad jms.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab betoonpindade kaitseainena CE-märgist.

Pinna eeltöötlus

UUS BETOONPÕRAND: Betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana ja kuivanud selliseks, et betoonivalu niiskus on seotud ja pind kuivanud. Betooni niiskus võib olla max 97% suhtelise niiskusena või 4 massi% (54/BLY 12). Terasliibiga silutud betoonipinnalt eemaldatakse tihe tsemendiliimikiht mehaaniliselt lihvides või pritspuhastusega. Haprad ja pudedad pinnad lihvitakse kuni kõva ja kivise betoonikihini. Lihvimise järel eemaldatakse tsemenditolm. Kui lihvimist pole võimalik teostada, kasutatakse happesöövitust. Kasutatakse RENSA ETCHING söövituslahust. Söövitamise järel loputatakse pind veega ja lastakse kuivada. PUMBATAVAD BETOONPÕRANDAD: põrandatasandussegu sobivust kontrollitakse valmistaja kaudu (nt WEBERVETONIT 110 FINE ja WEBERVETONIT 120 RENO on värvitavad segud). Seguvalmistaja määratud kuivamis- ja kõvenemisaegu tuleb järgida. Segupind puhastatakse tolmust, mustusest ja muust segavast. Segupinda ei pea karestama ega lihvima, kui valmistaja seda ei ole määranud. VANA BETOONPÕRAND: Rasvased põrandad puhastatakse RENSA SUPER pesuainega. Värvimata või eriti määrdunud betoonpõranda pesemiseks võib kasutada ka tugevamaid emulsioonpesuaineid või happesöövitust. Lahtine ja halvasti kinnitunud vana värv ja tsemendipiim eemaldatakse kaapimise või masinlihvimise teel. Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse. TASANDAMINE ja PAHTELDAMINE: Betoonpõrandate õõnsused ja muud ebatasasused tasandatakse vajadusel TEKNOFLOOR KOVAKITTIga või aluspinna kõvadusega ühilduva tsemendipõhise pahtelkitiga. Eelkruntimine: Isetasanduvad põrandasegud, nt pumbatavad plaano-tasandussegud tuleb enne värvimist eelkruntida. Seguvalmistaja juhistel põhineva kuivamisaja järel eelkrunditakse põrandapind TEKNOSPRO BINDER PLUS tolmusidujaga. TEKNOSPRO BINDER PLUS kantakse pinnale kummilabida või rulliga. Kulu on umbes 0,1 l/m². Vedelik peab imenduma segupinda, see ei tohi moodustada põrandale loike.

Pealekandmine

Kruntimine: Värvimata puhas tolmuvaba ja kuiv betoonpõrand krunditakse 5-10 mahu% lahjendatud TEKNOFLOOR AQUA PRO põrandavärviga, mis on hoolega läbi segatud. Lahjendamiseks kasutatakse puhast vett. TEKNOSPRO BINDER PLUSiga krunditud pindade puhul värvi ei lahjendata. Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada. Värv kantakse pindadele pintsliga, rulliga või värvipritsiga üks kuni kaks korda. Kõrgsurvepihusti düüsi läbimõõt on 0,015 - 0,019''. Värvi võib lahjendada veega 5-10 mahu%, kui soovitakse reguleerida töötlemisomadusi: nt kõrge ümbritsev temperatuur, madal õhuniiskus jne. Vedeldamiseks kasutatakse puhast vett.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %. Madal niiskus ja/või temperatuur üle +21°C kiirendavad värvi kuivamist. Õhu niisutamine ja/või temperatuuri langetamine ruumides, kus maalritöid teostatakse, muudavad värvimisoperatsioonid lihtsamaks. Värvimisele järgnev tuulutamine kiirendab värvi kuivamist.

Hooldus

Värvikile lõplik moodustumine võtab aega umbes nädala, seejärel saavutab värvipind lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse. Põrandal võiv ennelõplikku kõvenemist kõndida, kuid suuremat koormust tuleks vältida. Värvipinda võib puhastada neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuvahend ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhtaveega. Töövahenditena kasutatakse harja, puhastuslappi, pehmet käsna vms. Tugevat abrasiivset harjamist ja hõõrumist tuleks vältida. Pesuainete kasutamisel järgida valmistaja lahjendus-ja kasutusjuhendeid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 31 mahu%
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 d
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja sobiva pesuainega puhtaks.
Toonid Põhivärvid 1 ja 3, mida on võimalik toonimispastadega toonida põrandavärvikaartide värvitoonidesse. T4017.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis,M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp