TEKNODUR 3510-23

Tokomponent topcoat

Tokomponent reaktionstørrende topcoat til kunststof og MDF.

Modstandsdygtig over for svage syrer og baser, samt opløsningsmidler. Overlakering skal foretages inden for maks. 36 timer, da der ellers kan være risiko for forringet vedhæftning mellem lagene. Evt. påføring af silketryk skal ske inden for 24 timer for at opnå tilstrækkelig vedhæftning. Anvendes til indendørs emner, hvor man kræver en slidstærk og robust overflade.

Påføring

BLANDING AF KOMPONENTER: For at opnå et tilfredsstillende resultat, er det vigtigt, at hærderen indarbejdes korrekt. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Der sker i de første 15 min. efter hærdertilsætningen en viskositetsstigning. Endelig indstilling af sprøjteviskositeten skal foretages derefter.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Vedhæftning og angreb til plasttypen skal afprøves før egentlig produktion, da der kan være store variationer afhængig af plastkvaliteten.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Tørstof ca. 42 % volumen
Total tørstofmasse ca. 769 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 507 g/l
Pot-life 3h (+23 °C)
Blandingsforhold 4,2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7340-00
Tonesystem Teknotint
Tørretid - støvtør Ca. 15 min. (ISO 1517)
Tørretid - håndteringstør Ca. 1 time (ISO 3678)
Tørretid - forceret tørring +80 °C / 50 % RH - gennemtør: 20 min.
Fortynder Standard fortynder: TEKNOSOLV 6220-00. Hurtig fortynder: TEKNOSOLV 7120-00.
Rengøring TEKNOSOLV 6220-00
Nuancer Fremstilles i alle ønskede farver evt. med reference til RAL, NCS S eller lignende.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.