SILORA LW

  • Vandbaseret

SILORA LW er en færdigblandet blå håndspartelmasse til vådrum.

Produktet er egnet til både samlinger og fuldspartling. Anvendes til fyldning af samlinger og samlet glatning af vægge og lofter i våde områder indendørs. Underlaget kan være gips, fiberplade, beton, let beton, spartel osv.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage.
Tørstof ca. 61 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU's VOC-direktiv.
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Massefylde ca. 1 g/ml
Partikelstørrelse 0,2
Rengøring Vand
Emballage 0,4 l, 3 l, 10 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning