SILORA LW

Kergpahtel märgruumidesse

  • Vesialuseline

Kasutusvalmis vesialuseline kergpahtel märgruumidesse.

Kasutatakse vuugi- ja lauspahtelduseks seintel ja lagedel märgades ruumides. Aluspindadeks sobivad kips- ja kiudplaadid, betoon, kergbetoon, krohv jne. Sobib plaatmaterjalide ühenduskohtade pahteldamiseks.

SILORA LW on heade nakke- ja täiteomadustega. Pahtel sisaldab pikaajalise toimega hallitusevastaseid aineid.

Pinna eeltöötlus

Puhasta pinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER pesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.

Pealekandmine

Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Kuivanud pahtlipinda võib värvida või tapeetida. Enne tapeetimist tuleb pinnad nakke saavutamiseks kruntida. Kasuta lihvimisel silma- ja näokaitset.

Pealekandmistingimused

Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5 °C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.
Kuivainesisaldus ca 61 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
Kihipaksus 0 - 4 mm
Tihedus ca 1 g/ml
Terasuurus 0,2
Töövahendite puhastamine Vesi
Pakendid 0,4 L, 3 L, 10 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis