SAFIR 55

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 30 % volumen
Glans Halvblank
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater ,Finnish Key Flag