SAFIR 55

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 30 % by volume
Glans Halvblank
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater Finnish Key Flag,M1 klassifisering