HELO SOLANA WAX

  • UV-resistent
  • Vandbaseret

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.

Opbevaring

Opbevares køligt i tætsluttende emballage. Må ikke få frost.
Tørstof ca. 26 % volumen
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Klar. Kan tones i transparente farver.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering