HELO SOLANA WAX

Himmeä hirsivaha

  • UV-kestävä
  • Vesiohenteinen

HELO SOLANA WAX on puupinnoille tarkoitettu vesiohenteinen suoja-aine, joka suojaa puuta tehokkaasti UV-säteilyn aiheuttamalta värinmuutokselta. HELO SOLANA WAX muodostaa luonnollisen näköisen, likaa ja vettä hylkivän pinnan. Tuote suojaa puuta tavanomaiselta kellastumiselta. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 711. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

Käyttö: HELO SOLANA WAXIA käytetään puupintojen käsittelyyn sisätiloissa. Käyttökohteita ovat hirsi- ja paneeliseinät, paneelikatot, listat ja väliovet. HELO SOLANA WAX soveltuu käsittelemättömille ja aiemmin puuvahalla käsitellyille puupinnoille.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Jos puupinta on aiemmin öljytty tai vahattu, HELO SOLANA WAXin soveltuvuus pintaan tulee varmistaa koesivelyllä. Vanhat lakka- ja maalikalvot tulee poistaa kokonaan.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. Levitetään 1 - 2 kertaan. HELO SOLANA WAX levitetään keinokuitusiveltimellä, sienellä, kankaalla tai ruiskulla. Suositeltava ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,017''. Tehokkaan UV-suojan aikaansaamiseksi tuotetta tulee levittää kaksi kerrosta. Käytettäessä sävytettyä tuotetta tulee värisävyn voimakkuus ja imeytyminen puupintaan varmistaa koesivelyllä. Sävyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen levityksen ja kuivumisen aikana nopeuttaa tuotteen kuivumista.

Pinnan hoito

Lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 3 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä pintaa on käsiteltävä varoen. Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa. Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 26 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Käytännön riittoisuus 10 - 14 m²/l yhden kerran sivellinlevityksellä (vastaa noin 15 - 20 μm kuivakalvoa).
Pölykuiva ½ h
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Väritön. Sävytettävissä kuultaviin sävyihin.
Pakkauskoot 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Avainlippu