HELO SOLANA WAX

  • UV-kindel
  • Vesialuseline

Kasutamine:

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Toonitud õli tuleb vajadusel segada ka töötlemise ajal. Kanna pinnale üks või kaks kihti.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine kestab 3 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult. Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Ladustamine

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 26 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/e): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Praktiline kulu
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Värvitu. Toonitav lasuursetesse toonidesse.
Pakendid 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp