Giải pháp cho tấm ốp gỗ trong một sản phẩm sơn

Sản xuất nhanh hơn và giảm chi phí cho lớp sơn phủ công nghiệp

Bạn đang tìm cách nâng cao hiệu quả trong sản xuất tấm ốp? Teknos mang đến cho bạn sản phẩm sơn công nghiệp TEKNOCLAD 3370 và 3371 hoàn toàn mới cho tấm ốp.

Sơn phủ trực tiếp lên gỗ này là sản phẩm gốc nước trong một thùng. Đúng vậy, sơn lót, sơn lớp giữa và sơn phủ ngoài cùng – tất cả trong một thùng sơn! Giảm thời gian thay đổi sản phẩm sơn trong quá trình sử dụng giúp tăng thời gian sản xuất và giảm chi phí.

 

Tính năng nổi bật của sản phẩm 

  • Áp dụng trực tiếp lên gỗ 
  • Khả năng tránh dính bất lợi tuyệt vời 
  • Đặc tính bám dính và làm phẳng rất tốt 
  • Thi công bằng máy phun hoặc chổi quét 
  • Có màu trong mờ và màu đục 
  • Có sẵn 20 độ bóng 
  • Thích hợp cho tất cả các loại gỗ 

Tất cả những tính năng này nằm trong một hộp sơn, điều này giúp cho việc đặt hàng, thi công và xử lý trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. 

Ví dụ về quy trình của sản phẩm này 

DẠNG PHUN   DẠNG QUÉT BẰNG CHỔI
 TEKNOCLAD 3370 Topcoat  TEKNOCLAD 3371 Topcoat
 TEKNOCLAD 3370 Topcoat  TEKNOCLAD 3371 Topcoat