Lösningar för alla krav

Vilken ytbehandling lämpar sig bäst för prefabricerad parkett? Teknos erbjuder en mängd lösningar för att uppfylla olika krav. En översikt över huvudkriterier, exempel och en ny broschyr kommer att hjälpa dig att sålla.

Prefabricerad parkett har många fördelar, till exempel träets naturliga utseende i kombination med modern ytbehandling och industriproduktion, och efterfrågas på marknaden. Tillverkarna måste ta en mängd vitt skilda krav i beaktande: utseende, taktil känsla, hållbarhet, kostnad. Ytbebehandlingen spelar en avgörande roll.

Teknos har ett stort utbud av grunder, fillers och täckskikt för prefabricerad parkett. De gör det möjligt att skapa strukturer i lager som uppfyller nästan alla krav, från extremt kostnadseffektiva behandlingar, via standardlösningar till högsta ytkvalitet.

 

EKONOMI | Standard | PRESTANDA:

Vilken är den mest lämpliga ytbehandlingen för prefabricerad parkett? De viktigaste kriterierna, exemplen, plus en ny broschyr hjälper dig att bygga en lista.

Vilket ytbehandlingssystem som är det rätta beror på ett antal faktorer:

  • Teknik på fabriken

När en befintlig anläggning används begränsas lagerstrukturen av antalet tillgängliga rullar. Om bara tre eller fyra rullar finns tillgängliga är avancerade strukturer med sex–sju lager uteslutna. Men vid nyinstallation av beläggningsanläggningar kan Teknos ge förhandsråd om vilken utrustning som passar bäst för den optimala lagerstrukturen.

 

  • Kostnadsmål

En viktig faktor är vilken kostnad som tillåts per kvadratmeter av hela beläggningsstrukturen. Lokal personal från Teknos kan i en första diskussion beskriva vilka strukturer som är möjliga till en given kostnad och vilka deras egenskaper är. Den lämpligaste lösningen kan sedan planeras utifrån detta.

 

  • Tålighet mot slitage

Det är huvudsakligen de funktionella lagren som avgör slitagetåligheten. Olika UV-härdande grundare i produktserien UVILUX SEALER finns tillgängliga. Om hög slitagetålighet önskas rekommenderas till exempel ett lager vardera av UVILUX SEALER 661-172 och UVILUX SEALER 661-171.

Slitstyrkan, reptåligheten enligt EN 438-2 och tåligheten mot mikrorepor enligt DIN EN 16094 har testats, så tåligheten hos beläggningsstrukturer med Teknos-produkter kan planeras tillförlitligt.

 

  • Tålighet mot kemikalier

Detsamma gäller tåligheten mot kemikalier, som avgörs av täckskiktet. Maximal tåligheten mot kemikalier fås med UVILUX 172-10, ett UV-härdande täckskikt.

 

  • Utseende och känsla

Den taktila känslan och utseendet är naturligtvis viktiga kriterier i valet av beläggningssystem. Om kravet är en perfekt jämn och slät yta måste spackel appliceras efter grunden för att sluta porerna. Som lösning på detta erbjuder produktserien Teknos UVILUX FILLER olika UV-härdande fillers för rullapplicering, som ger kostnadseffektiva lager med täta porer.

Glansgraden, den taktila känslan och utseendet på prefabricerad parkett avgörs av täckskiktet. Glansgrader från matt till högblank finns för lagerstrukturer av hög kvalitet. Till exempel ger täckskiktet UVILUX 172-10 en yta med särskilt hög kvalitet och vacker matt finish.

 

  • Hitta rätt ytbehandling

Teknos lokala experter hjälper dig att välja rätt ytbehandlingssystem. En ny broschyr om prefabricerad parkett kommer i sommar och kommer att vara till hjälp. Den definierar tre kravkategorier: De kostnadseffektiva lagerstrukturerna med två olika glansgrader är särskilt ekonomiska och det rätta för prefabricerad parkett i priskänsliga segment. Lagerstrukturerna i kategorin Standard uppfyller de typiska kraven i marknadens mellansegment. Kategorin Perfomance innehåller lagerstrukturer som uppfyller höga krav på utseende, taktil känsla och hållbarhet.

Lagerstrukturerna som förekommer i broschyren är beprövade i praktiken och täcker in ett brett spann av olika krav på prefabricerad parkett. Därutöver är kund- och fabriksspecifika lagerstrukturer också möjliga – våra tekniker kommer att hitta rätt lösning åt dig. Det gäller inte enbart prefabricerad parkett utan också andra typer av golv, till exempel laminat.

TRÄGOLV

Specialiserade ytbehandlingslösningar för parkett

LADDA NED 

Exempel på kostnadseffektivT System

> TEKNOLUX AQUA PRIMER 471-101 (oxidativt torkande) eller UVILUX PRIMER 671-172 (UV-härdande)

> UVILUX SEALER 661-118

> UVILUX SEALER 661-153

> UVILUX 176-20

Exempel på system för prestanda (matt med porfyllning):

> Grund: TEKNOLUX AQUA PRIMER 471-101 (WB UV) eller UVILUX PRIMER 671-172 (100% UV)

> UVILUX FILLER 611-133

> UVILUX FILLER 661-107

> UVILUX SEALER 661-111

> UVILUX SEALER 661-141

> UVILUX 172-10