Värmebeständiga färger - Ny video!

Värme är en förutsättning för att livet ska blomstra. Hur som helst, värme och snabba temperaturskillnader kan också bidra till att ytan spricker och rostar. Beläggningar som kan motstå värme och korrosion är nödvändiga.

Teknos har mer än 40 års erfarenhet av att tillverka värmebeständiga färger och beläggningar. Den tredje delen i vår videoserie om Functional Coatings presenterar värmebeständiga beläggningar och deras funktioner.

Videon Functional Coatings från Teknos ger ett helt nytt perspektiv på olika ytbehandlingstekniker genom att analysera deras egenskaper och användningsområden. I varje video presenterar forskaren som är ansvarig för teknologin, funktionaliteten, deras viktigaste egenskaper och mest lämpliga användningsområden.

se en video om värmebeständiga ytbehandlingar