UVILUX 6450-07

  • Lack
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 5 g/l