TOPAZ 20

Halvmatt parkettlack

  • Lack

Vattenburen, 1-komponent parkettlack för parkett- och trägolvar i boningsrum samt offentliga utrymmen. God beständighet mot slitage. Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 4 (FI), halvmatt.

TOPAZ 20 lämpar sig för rollerapplicering på parkett- och trägolv. Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.

Förbehandling av yta

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Applicering

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Förbehandla träytan med Teknos vattenbaserade grundlack enligt anvisningarna. Mellanslipa vid behov med sandpapper eller slipnät korn 150 efter den första strykningen med grundlack. Applicera 2–3 strykningar TOPAZ parkettlack längs med träets ådring. Torktiden mellan strykningarna bör vara minst två timmar, helst över natten. Industrilackad parkett eller tidigare lackade golv: Rengör golvet noggrant. Mellanslipa varsamt med sandpapper eller slipnät korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och torka av ytan med en ren, fuktig trasa. Applicera ett skikt lack med en rostfri stålspackel och sedan ytterligare 1–2 skikt. I osäkra fall, gör ett preliminär test för att säkerställa vidhäftningen på den gamla lacken. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning. Ojämna golv bör lackas med en pensel enligt följande: Applicera först ett tunt skikt lack. När lacken har torkat, mellanslipa varsamt med sandpapper korn 100–150. Efter ordentlig rengöring, applicera ytterligare två skikt. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning. Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Underhåll

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 31 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - lätt trafik efter 1 - 2 dygn
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Emballage Färglös: 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)