TEKNOSTAIN AQUA 1993-22

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 19 g/l