TEKNOSOLV 1639

Sprutförtunning

  • Förtunning

Effektiv förtunning för färger och klarlacker som förtunnas med xylen, såsom FERREX rostskyddsfärg. Färgproduktgrupp 07 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Färgen förtunnas t.ex. om färgen har förtjockats på grund av lagringsförhållanden eller -tid, eller om färgen appliceras med sprutning. TEKNOSOLV 1639 är också effektiv för rengöring av redskap. OBS! Färg förtunnad med TEKNOSOLV 1639 får inte appliceras på ytor som har målats med färger som förtunnas med lacknafta eller terpentin.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)