TEKNOSOLV 1135-93

  • Förtunning

Allround förtunning.

Används till de flesta av våra cellulosa- och syrahärdande färger och lacker. Används ej till elektrostatlackering.

Relativt snabb avdunstning.

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatablad.