TEKNOS MS FOG

Fukthärdande fogmassa och lim

TEKNOS MS FOG är ett 1-komponent montagelim och tätningsmedel med kort öppettid, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en permanent elastisk massa. Produkten är slip- och övermålningsbar, stöt och vibrationsdämpande samt söt- och saltvattensbeständig.

TEKNOS MS FOG är utvecklad för montering och limning av gips, paneler, byggskivor, golv- och väggmaterial, keramiska plattor, nåtning av båtdäck o.s.v. Produkten limmar mot de flesta i handeln förekommande material.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från olja, fett samt ev. släppmedel. Rengöring sker mekaniskt med t.ex. slipduk eller bläster. Därefter sker avfettning och till sist avtorkas underlaget med industrisprit.

Applicering

För bästa appliceringsegenskaper skall materialet hålla rumstemperatur. Avlägsna förseglingarna i toppen av patronen. Applicering sker med hand eller tryckluftsdriven fogpistol. Vid limning påförs TEKNOS MS FOG i V-formad sträng. Lägg limsträngarna så att luftfukt får tillträde. Under härdningsprocessen gäller generellt att alla bärande limförband inte belastas med mer än 10 % av den planerade belastningen. Elastisk limning fungerar vid limtjocklekar 1-5 mm. Anpassa limtjocklek efter vad limningen kommer att utsättas för: drag, skjuv, fläkpåkänningar samt temperatur. Avlägsna ev. maskeringstejp inom 15 minuter. TEKNOS MS FOG är övermålningsbar med de flesta dispersionsfärger. Vid användning av alkydbaserade färger och lacker finns risk för långsam eller ingen torkning. Provmålning rekommenderas.

Appliceringsförhållanden

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +35 °C.

Lagring

Lagringsbeständighet 18 månader i oöppnad förpackning vid +10°C - +25°C
Rengöringsförtunning Ej härdad TEKNOS MS FOG avlägsnas med lacknafta. Härdad massa avlägsnas mekaniskt. OBS! Lacknafta får inte användas för rengöring före limning.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.