TEKNOLAC 50

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 45 %
Vikttorhalt ca. 610 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 520 g/l
Brytsystem Teknomix