TEKNOFLOOR 100F

  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 48 %
Vikttorhalt ca. 700 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 3:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 100H
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Godkännanden & Certifikat CE-märkning