TEKNODUR PRIMER 3411

  • 2-komponent
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 56 %
Vikttorhalt ca. 1095 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 400 g/l
Pot life 1h 30min (+23 °C)
Blandningsförhållande 8:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7231
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknotint