TEKNODUR 9204-03

  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 60 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 340 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 8:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7235 eller TEKNODUR HARDENER 7500
Glans Halvmatt