TEKNOCOAT PRIMER 1603-15

2-komponent primer

  • 2-komponent
  • Grundfärg

2-komponent syrahärdande primer.

Fristående inredningar och andra snickeriprodukter samt möbler för inomhusbruk. Lämplig för lackeringslinor. Endast för inomhusbruk.

Bra täckförmåga. Bra fyllighet. Lättslipad. Innehåller inga aromatiska lösningsmedel.

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se Säkerhetsdatablad.
Härdare Komp. B: TEKNOCOAT HARDENER 1399-12
Rek. skikttjocklek Högsta rekommenderade påläggningsmängd 2 x 150 g/m².
Förtunning TEKNOSOLV 1135-93 och vid elektrostatisk sprutning TEKNOSOLV 1135-81.
Rengöringsförtunning Utrustningen rengörs med TEKNOSOLV 1135-93 och vid elektrostatisk rengöring TEKNOSOLV 1135-80