RENSA FACADE

Fasadtvätt

RENSA FACADE är ett effektiv tvättmedel för rengöring av byggnaders ytor utomhus samt för förbehandling innan målning. RENSA FACADE avlägsnar smuts och andra orenheter som försvårar färgens vidhäftning till ytan. Färgproduktgrupp 012, 015 och 016 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA FACADE kan användas på alla strukturytor som tål vattentvätt: trä, betong, rappning osv. samt gamla färgskikt. RENSA FACADE skadar inte allmänna färgytor, och darför kan produkten utspädd också användas för underhållsrengöring. RENSA FACADE är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Förbehandling av yta

Vät porösa ytor, såsom obehandlad trä, rappning osv. med vatten innan tvättlösningen appliceras. Detta hindrar tvättmedlet dels att absorberas för mycket och dels att torka för snabbt.

Applicering

RENSA FACADE utspäds med vatten enligt användningsändamål: För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 10 (1 liter tvättmedel till 10 liter vatten). För mycket smutsiga ytor: 1 : 1 – 1 : 5. För underhållsrengöring: 1 : 15 – 1 : 20. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 20 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen. Skölj ytan noggrant med rent vatten. När det används högtryckstvätt måsteöverdriven vätning av trädstrukturer, såsom taklister och fasader, undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.
pH 11
praktisk spridning Ca. 50 m² / 1 l med outspätt tvättmedel. Utspädning: För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 10 (1 liter tvättmedel till 10 liter vatten). För mycket smutsiga ytor: 1 : 1 – 1 : 5. För underhållsrengöring: 1 : 15 – 1 : 20. Till dryghet påverkar betydligt ytans absorptionsförmåga, orenheter, luftfuktighet samt andra faktorer.
Emballage 1 l, 5 l. Tillgängligheten varierar landvis.
Säkerhetsmärkning RENSA FACADE är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com. Tvättmedlet skadar inte växtlighet, men undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen. Tvättmedlet skadar inte ytor som tvättas, men undvik onödiga stänk. För delikata material, t.ex. textilytor, måste tillräcklig skydd säkras och produktens lämplighet testas på en liten dold yta.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004