RENSA FACADE

Fasad- och mögeltvätt

RENSA FACADE är ett effektiv tvättmedel för rengöring av byggnaders ytor utomhus samt för förbehandling innan målning. RENSA FACADE avlägsnar smuts, mögel, algväxtlighet och andra orenheter som försvårar färgens vidhäftning till ytan. Färgproduktgrupp 014 och 015 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA FACADE kan användas på alla strukturytor som tål vattentvätt: trä, betong, rappning osv. samt gamla färgskikt. RENSA FACADE skadar inte allmänna färgytor, och darför kan produkten utspädd också användas för underhållsrengöring. RENSA FACADE är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Vät porösa ytor, såsom obehandlad trä, rappning osv. med vatten innan tvättlösningen appliceras. Detta hindrar tvättmedlet dels att absorberas för mycket och dels att torka för snabbt. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 20 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen. Skölj ytan noggrant med rent vatten. Vid användning av högtryckstvätt måste överdriven vätning av trädstrukturer, såsom taklister och fasader, undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Särskilda försiktighetsåtgärder

RENSA FACADE är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad. Tvättmedlet skadar inte växtlighet, men undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen. Tvättmedlet skadar inte ytor som tvättas, men undvik onödiga stänk. För delikata material, t.ex. textilytor, måste tillräcklig skydd säkras och produktens effekter testas på en liten dold yta.
pH 11
Spädningsförhållande För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 10 (1 liter tvättmedel till 10 liter vatten). För mycket smutsiga/mögliga ytor: 1 : 1 – 1 : 5. För underhållsrengöring: 1 : 15 – 1 : 20.
Förtunning Vatten.
Emballage 1 L, 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004