RANCH STALLFÄRG

Takfärg

  • Vattenburen

Helmatt latexfärg.

För inomhusmålning på trä, puts och betong i djurstallar samt lager- och industrilokaler.

RANCH STALLFÄRG har en hög täckförmåga och god tvättbarhet, den är lätt att applicera och stänker ej. Utmärkt även som grundfärg under RANCH EXKLUSIV. Särskilt lämplig i lokaler där mögelrisk förekommer. I våtutrymmen såsom mjölk- och tvättrum bör ej RANCH STALLFÄRG användas. I dessa utrymmen rekommenderas RANCH EXKLUSIV.

Förbehandling av yta

Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Applicering

Omålat trä och träfiberskivor bör alltid grundas med FUTURA AQUA 3, annars föreligger risk för genomslag och missfärgning. Omålade ytor målas två gånger med RANCH STALLFÄRG. Första gången förtunnas färgen med ca 10 % vatten. Färdigstryk med oförtunnad färg. Vid målning i enklare byggnader såsom uthus räcker ofta en flödig behandling med oförtunnad färg. Obehandlade puts- och betongytor grundas med RANCH STALLFÄRG förtunnad ca 10 % med vatten. Måla en eller två gånger med oförtunnad RANCH STALLFÄRG. Nya betongytor bör inte målas förrän efter 1-2 månader. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj väl med rent vatten. Lösa obundna färgrester avskrapas. Avskrapade träytor grundas med FUTURA AQUA 3. Måla en eller två gånger med oförtunnad RANCH STALLFÄRG. RANCH STALLFÄRG skall ej målas direkt på tidigare alkydfärgsmålade ytor. Dessa ytor skall grundas först med FUTURA AQUA 3. Gamla kalk- och limfärgsmålade ytor skall högtryckstvättas rena från gammal färg och grundas med FUTURA AQUA 3 före färdigmålning med RANCH STALLFÄRG. Målas RANCH STALLFÄRG direkt på gammal, dåligt bunden färg kan flagning uppstå. Blanda om RANCH STALLFÄRG väl före användningen och applicera med pensel, rulle eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas skall vara ren och torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 39 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,5 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.