NATURA 15

Halvmatt interiörlack

  • UV beständig
  • Vattenburen

NATURA 15 är en vattenspädbar akrylatlack med effektivt UV-skydd. Den flyter ut väl, torkar snabbt, är nästan luktfri och gulnar ej. Det härdade lackskiktet tål tvätt och slitage. Färgproduktgrupper 511 och 513 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Med NATURA 15 lackeras t.ex. innerväggar och -tak, paneler och stockväggar inomhus. Ej lämplig för lackering av golv eller möbler.

Förbehandling av yta

Ytorna tvättas med RENSA SUPER målartvätt eller rengörs med slipning eller borstning. Gamla, intakta lackskikt tvättas rena från fett och smuts och slipas därefter matta. Om lackskiktet är förvittrat eller avflagande, slipas det helt bort. Gamla lackskikt kan även uppmjukas med färgborttagningsmedel och sedan skrapas bort. Därefter slipas ytan.

Applicering

Lacken omblandas väl före appliceringen ända från burkens botten. Vid grundlackering förtunnas NATURA 15 0 - 15 % med vatten. Lacken appliceras med en 3 - 4" bred lackpensel, med konventionell spruta eller med högtrycksspruta. Sprutningsviskositeten bör vara 25 - 40 s, DIN 4. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,009 - 0,015". När det första lackskiktet har torkat, kan ytan slipas lätt för att avlägsna uppresta träfibrer. Det andra lackeringen görs med oförtunnad NATURA 15. Med lackering i tre skikt får man ytan extra snygg och hållbar. Det andra skiktet slipas då omsorgsfullt före färdiglackeringen.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 25 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Torktid - användningsbar Efter 8 timmar. Lacken uppnår sin slutliga hårdhet efter ca 2 - 3 veckor.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten och syntetiskt tvättmedel
Emballage 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)