KALLE PRO 55

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 24 %
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: KALLE PRO PARQUET LACQUER HARDENER
Glans Halvblank
Densitet ca. 1 g/ml
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)