INFRALIT PUR 8455-00

  • Anti-graffiti
  • Kemikaliebeständighet
  • Pulverfärg

INFRALIT PUR 8455-00 är en polyuretanpulverfärg som vid förhöjd temperatur smälter och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Glans Blank
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 15 min/200°C (metall temperatur)