INFRALIT PE 8316-40

Polyesterpulverfärg

  • Pulverfärg

INFRALIT PE 8316-40 är en TGIC-fri pulverfärg baserad på solid polyesterharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

Lämpar sig för målning av metallindustrins produkter då det krävs god väderbeständighet och beständighet mot gulning i värme och UV-ljus. Användningsobjekt är t.ex. apparater och konstruktioner som kontinuerligt befinner sig utomhus. Användning utomhus av pulverfärger med metallkulörer bör alltid diskuteras med färgtillverkaren. INFRALIT PE 8316-40 bildar en film som har mekanisk och kemisk stabilitet samt god rostskyddsförmåga. Ytan bibehåller sin glans även vid utomhusexponering. INFRALIT PE 8316-40 är en flexibel metall- eller pärlemorkulör. GODKÄNNANDEN: EN 45545-2:2013+A1:2015 Järnvägsfordons brandsäkerhet. Kravklasser R1, R7, R10 & R17 - Fareklasser HL1, HL2 & HL3. NFPA 130:2020 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems, Chapter 8 - Vehicles - ASTM E 162:2016 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source - ASTM E 662:2017 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

Förbehandling av yta

STÅLYTOR: Fett och smuts avlägsnas. Dessutom blästring minst till förbehandlingsgrad Sa 2½ (SFS - ISO 8501-1) och/eller en lämplig kemisk förbehandling. ALUMINIUMYTOR: Fett och smuts avlägsnas. Dessutom kromatering eller alternativt någon lämplig kemisk förbehandling. VARM- OCH ELFÖRZINKADE YTOR: Fett, smuts och vitrostskydd avlägsnas med t.ex. alkalitvätt. Dessutom kromatering eller alternativt någon lämplig kemisk förbehandling beroende på påfrestningsförhållanden.

Lagring

Lagringsbeständigheten är minst 18 månader i torrt och svalt lager då temperaturen under lagring och transport är max +25°C. Särskild uppmärksamhet krävs sommartid vid höga temperaturer. Lagring nära värmekällor bör undvikas i lastbilar och vid lagerhållning. Får ej lagras i direkt solljus. Den sista rekommenderade förbrukningsdagen på pulverfärgen som har lagrats enligt instruktionerna anges på förpackningsetiketten.
Glans Halvblank
praktisk spridning 6 - 10 m²/kg beroende på skikttjockleken.
Sprutning CORONA
Härdtid 10 min/180°C (metall temperatur)
Kulörer Enligt överenskommelse.
Emballage 15 kg:s eller 20 kg:s förpackningar beroende på kulörens densitet.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. Pulvret är ej brandfarligt, men kan tillsammans med luft bilda en blandning som i närvaro av tillräcklig antändningskälla kan fatta eld. Den nedre antändningsgränsen, ovanför vilken antändningen kan ske, är för typiska pulverfärger mellan 20 g/m³ och 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Ventilationen i sprutboxen bör dimensioneras så, att luftens pulverhalt är under 50 % av den nedre antändningsgränsens värde. Då värdet i boxen beräknas, utesluts pulver som blivit kvar på föremålets yta. För att förhindra att pulverfärgen sprids från sprutboxen till arbetslokalen, får lufthastigheten i sprutboxens inloppsöppningar ej understiga 0,5 m/s. Vid sprutning av pulvret bör andningsskydd och skyddshandskar användas. Pulver som fastnat på huden tvättas bort med tvål och vatten.
Godkännanden & Certifikat ASTM E 162:2016,ASTM E 662:2017,EN 45545-2
Glans 40-60