INFRALIT PE 8316-00

Polyesterpulverfärg

  • Pulverfärg

INFRALIT PE 8316-00 är TGIC-fri polyesterpulverfärg baserad på polyesterharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT polyesterpulvren lämpar sig för målning av metallindustrins produkter då det krävs god väderbeständighet och beständighet mot gulning i värme och UV-ljus. Användningsobjekt är t.ex. apparater och konstruktioner som kontinuerligt befinner sig utomhus. Användning utomhus av polyesterpulverfärger med metallkulörer bör alltid diskuteras med färgtillverkaren.

INFRALIT polyesterpulvren bildar ett mekaniskt och kemiskt beständigt skikt som har god rostskyddsförmåga och som bibehåller sin glans även vid utomhusexponering. EN 45545-2:2013+A1:2015 Järnvägsfordons brandsäkerhet. Kravklasser R1, R7, R10 & R17 - Fareklasser HL1, HL2 & HL3.

Glans Halvblank
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 10 min/180°C (metall temperatur)
Godkännanden & Certifikat EN 45545-2
Glans 67-83